Trở về danh sách Pháp Âm Tổng Hợp - Pháp Âm Tịnh Độ - Pháp Âm Tịnh Tông Học Viện
Home       MP3          Tìm kiếm
 • 000-410 Danh Hiệu Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát thường gặp trong kinh Hồng Danh Sám Hối - Thần chú Giải Thoát qua sự nghe - full giới thiệu và hồi hướng full chậm.mp3
 • 001-Tụng Kinh Địa Tạng Quyển Thượng & Trung.mp3
 • 0010-PhatThuyetDaiThuaVoLuongThoTrangNghiemThanhTinhBinhDangGiacKinh (PS Ngo-Thong va hai Phap-Su tung, 80 phut, co them chu Vang-Sanh) (dung dung, vai cho bi vap).mp3
 • 002-Tụng Kinh Địa Tạng Quyển Hạ.mp3
 • 004-Chu Dai Bi Tieng Viet - Phat Tu.mp3
 • 005-Chu Dai Bi 21 Bien.mp3
 • 006-Tụng Kinh A Di Đà.mp3
 • 007-Chu Dai Bi (Sanskrit).mp3
 • 007.trời đã xế bóng đường về còn xa.lite.mp3
 • 008-Chu Dai bi tieng phan.mp3
 • 009-Chú Vãng Sanh - Hợp Ca.mp3
 • 09.Niệm Phật trợ niệm - A Di Đà Phật - 1 niệm nghỉ một niệm - Thầy Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 10.Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát - chậm nền nhạc.mp3
 • 11.Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - chậm nền nhạc.mp3
 • 12.Thap Dai Pho Hien Hanh Nguyen.mp3
 • 13 Vang Sanh Than Chu - Nhac Phat Giao.mp3
 • 2696 Chánh pháp - tượng pháp - mạt pháp.mp3
 • Amitabha Buddha Mantra - Phật A Di Đà _ Tâm Chú - Xoay.mp3
 • Amitabha Mantra - A Di Đà Tâm Chú_01.mp3
 • BA NĂM KHÔNG VÃNG SANH LÀ DO TA CÒN LƯU LUYẾN THẾ GIAN NÀY Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 43 Ph.mp3
 • CHÚ ĐẠI BI (VÔ LƯỢNG) - Masew, Khoi Vu.mp3
 • CHƯỚNG NGẠI CỦA SỰ VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 18 Pháp Sư Tịnh Không.mp3
 • CHƯỚNG NGẠI TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 230.mp3
 • CHƯỚNG NGẠI VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 333.mp3
 • Chuẩn bị vãng sanh, là cần phải đem những thứ tạp loạn trong thế giới này buông bỏ hết Tịnh Độ Đại.mp3
 • Chánh Nhân Vãng Sanh, Trong Kinh Nói Phát Tâm Bồ Đề, Nhất Hướng Chuyên Niệm.mp3
 • Chú Đại Bi, Vô Lượng - Masew x Khoi Vu - Instrumental.mp3
 • Chú ĐỊA TẠNG VƯƠNG Bồ Tát (tiếng Phạn) - Nhạc chú hồi hướng tiêu trừ nghiệp xấu, đau khổ và bệnh tật.mp3
 • Chư vị muốn vãng sanh ngay trong đời này thì chừng nào mới luyện tập Phải luyện tập ngay bây giờ, đ.mp3
 • Chỉ cần bạn chuyên niệm là có thể được vãng sanh , 37.mp3
 • Câu chuyện về Thần Chú BẢO KHIẾP ẤN Đà La Ni - Bản đẹp [ Full HD ].mp3
 • Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông bắc, bà chuyên tu Kinh Vô Lượng Thọ suốt mười năm Một người có thể vãng sanh.mp3
 • Cụ chẳng vãng sanh Khi lâm chung.mp3
 • HT. Tịnh Không giảng giải 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền.mp3
 • Hồng Danh Sám Hối Thầy Huệ Duyên.mp3
 • Khi lâm mạng chung, nếu những phiền não này khởi hiện hành, thì niệm Phật cũng không thể vãng sanh.mp3
 • Khi nào chúng ta thật sự có thể tin, hiểu, phụng trì thì chuyện vãng sanh mới chắc chắn được 455.mp3
 • Không còn có bất cứ lưu luyến nào, mới nắm chắc được chuyện vãng sanh Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Ngh.mp3
 • Kinh Chánh Pháp Sanghata.mp3
 • Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.mp3
 • Lòng tin bất nhất, nguyện vãng sanh không khẩn thiết, đây đều là chướng ngại của việc tu học TĐĐK 4.mp3
 • Lòng tin chỉ còn 1% nghi hoặc cái 1% nghi hoặc này cũng quá đủ để chướng ngại vãng sanh Tịnh Độ Đ.mp3
 • Lưu Tố Thanh Biểu Pháp Vãng Sanh Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 20 Pháp Sư Tịnh Không.mp3
 • NGHIỆP TỘI CHƯA TIÊU LÂM CHUNG SẼ CHƯỚNG NGẠI SỰ VÃNG SANH Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, tập 26.mp3
 • Nguyên nhân chính vãng sanh là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm,.mp3
 • Người Căn Khí Thế Nào Mới Được Vãng Sanh Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Pháp Sư Tịnh Không 35.mp3
 • Người như thế nào, mới thật sự có thể vãng sanh, mới nắm chắc chuyện vãng sanh TĐĐK 482.mp3
 • Nhạc Bảo Khiếp Ấn thần chú - Ani Choying Drolma.mp3
 • Nhạc Sanskrit - Thần chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni.mp3
 • Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni PHẠN NGỮ.mp3
 • Nếu không được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị không có bảo chứng TĐĐK, tập 468.mp3
 • Nếu như chúng ta ngay cả chắc chắn về vãng sanh cũng không có,.mp3
 • Nếu đời này chúng ta sơ suất, không thể vãng sanh, quả là đáng tiếc, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩ.mp3
 • Om Mani Padme Hum Original Extended Version.mp3
 • Phim Phật Giáo - Phật Thuyết Kinh Về Tội Phước Báo Ứng của Chúng Sanh Luân Chuyển Trong 5 Đường.mp3
 • Phải đoạn tận nhưng duyên làm chướng ngại việc vãng sanh, 358.mp3
 • Phần 5 Phẩm 05. Diệt Trừ Nghiệp Chướng, Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.mp3
 • Phần 5 Phẩm 05. Diệt Trừ Nghiệp Chướng, Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.mp3
 • Phẩm 5. Cách Sám hối Diệt trừ nghiệp chướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.mp3
 • Phật Thuyết BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI và CÁCH ĐỌC ÂM PHẠN - Âm Hán Việt - 21 Biến.mp3
 • Phật Thuyết Kinh A Di Đà (vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật).mp3
 • Phật Thuyết Kinh A Di Đà.mp3
 • Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật _ Mới Rất Hay, Phim Hoạt Hình Phật Giáo.mp3
 • Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật).mp3
 • Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus Buddha (Sub).mp3
 • Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2016, Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Pháp Âm.mp3
 • Phật giảng giải vì sao có ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ, SÚC SANH, NGƯỜI, ATULA, CHƯ THIÊN - Kinh Lăng Nghiêm.mp3
 • Phật nói về UY LỰC của Kinh Chú Trường Thọ Diệt Tội - Bảo Hộ Các Em Bé.mp3
 • Phật nói về UY LỰC của Kinh và Chú Bảo Khiếp Ấn Toàn Thân Xá Lợi Phật.mp3
 • Phật nói về UY LỰC của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.mp3
 • Phật nói về việc không nên ăn Ngũ Vị Tân (hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu) - Trích quyển 8 Kinh Lăng Nghiêm.mp3
 • Phật thuyết Kinh Sám Hối Lỗi Lầm (Có chữ - Giọng truyền cảm).mp3
 • Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Giọng truyền cảm - có chữ).mp3
 • Phật thuyết kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh - Pháp sư Phật Đà Ba Lợi - Phim Phật Giáo.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni - Usnisa Vijaya Dharani - Tinna Tình x Masew.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Chú ( Có Chữ Đọc Theo) -- Usnisa Vijaya Dharani Sutra.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni bản 2024.mp3
 • Phổ Hiền Bồ Tát tuyên nói về 10 HẠNH NGUYỆN QUẢNG ĐẠI.mp3
 • THẦN CHÚ TỐI CAO - Mật Tông - Kim Cương Thừa - Usnisa Vijaya Dharani - Tinna Tình.mp3
 • TIN KHÔNG ĐỦ KHÔNG THỂ VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 18 Pháp Sư Tịnh Không.mp3
 • Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Trì Tụng 108 Biến Có Chữ.mp3
 • Thần Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni 108 Biến. Có Chữ Tiếng Việt Dễ Thuộc (Ushnisha Vijaya Dharani).mp3
 • Thần Chú Tối Cao - MẬT TÔNG - Kim Cương Thừa - Usnisa Vijaya Dharani- Tinna Tình x Masew.mp3
 • Thầy Định Thành -PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI.mp3
 • Thầy Định Thành -《XƯNG TÁN TÂY PHƯƠNG》.mp3
 • Tâm không buông xả; loại người này không thể vãng sanh, họ có chướng ngại.mp3
 • Tín Tâm yêu thích chưa đạt đến tiêu chuẩn vãng sanh thế giới Cực Lạc.mp3
 • Tín tâm, yêu thích chưa đạt đến tiêu chuẩn vãng sanh thế giới Cực Lạc.mp3
 • Ushnisha Vijaya Dharani - Phật Đảnh Tôn Thắng thần chú.mp3
 • VÃNG SANH CỰC LẠC DỂ HƠN SANH THIÊN Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 2A Pháp Sư Tịnh Không.mp3
 • VÃNG SANH HAY KHÔNG HOÀN TOÀN CÓ ĐỦ TÍN NGUYỆN HAY KHÔNG 59 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 5.mp3
 • VÃNG SANH KHÔNG KHÓ,LÀ Ở CHỖ CHÚNG TA KHÔNG CHỊU BUÔNG XẢ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 57.mp3
 • VÃNG SANH LÀ DO BẢN THÂN MÌNH QUYẾT ĐỊNH Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 26 Pháp Sư Tịnh Không.mp3
 • VÔ LƯỢNG ( trích Chú Đại Bi ) MASEW x KHOI VU.mp3
 • Vãng Sanh Cực Lạc Dể Hơn Sanh Thiên Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 2a Pháp Sư Tịnh Không (2).mp3
 • index.php
 • luận kinh vô lượng thọ bài kệ nguyện vãng sanh.mp3
 • phật thuyết thập vãng sanh a di da phật quốc kinh.mp3
 • ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 21 Pháp Sư Tịnh Không 2.mp3
 • Đây là nhân tố chướng ngại họ vãng sanh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 259.mp3
 • Đây là tam bối vãng sanh, chúng ta phải đặc biệt để ý mà học tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa.mp3
 • Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phim Hoạt Hình Phật Giáo.mp3
 • Địa Tạng Thần Chú-地藏菩薩心咒 108 遍.mp3
 • 《A DI ĐÀ PHẬT KỲ NGUYỆN VĂN - TÁN PHẬT CA 》.mp3
 • 《NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN BỒ TÁT HẠNH NGUYỆN PHẨM KỆ》.mp3
 • 《NHỊ THẬP NHẤT ĐỘ MẪU TÁN KINH》.mp3
 • 《QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT KỲ ĐẢO VĂN》.mp3
 • 《ĐẠI THÁNH VĂN THÙ SƯ LỢI KỲ THỈNH VĂN》.mp3

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!