Home       MP3          Tìm kiếm
 • 01. kinh_hanh_niem_phat.mp3
 • 02. kinh_lay_phat_phap_tang_muoi_phuong.mp3
 • 03. lễ_phật_y_học_chùa_tản_viên.mp3
 • 04. niệm_phật_kinh_hành_sư_ông_ân.mp3
 • 05. thể_dục_tâm_pháp_dịch_cân_kinh.mp3
 • 06. thời_khóa_chiều_tụng_kinh_vô_lượng_thọ_quyển_thượng_chùa_tản_viên_ngày_08-11-2019.mp3
 • 07. thời_khóa_công_phu_buổi_tối_-_khóa_tu_phật_thất_ngày_04_-_chùa_tản_viên_ngày_09-09-2019.mp3
 • 08. thời_khóa_sáng_tán_phật,_kinh_hành_niệm_phật,_lễ_phật_y_học,_khóa_tu_phật_thất_-_chùa_tản_viên.mp3
 • 09. thời_khóa_tụng_kinh_vô_lượng_thọ_quyển_hạ_&_thí_thực_-_chùa_tản_viên_ngày_09-12-2019.mp3
 • 11. tụng_kinh_vô_lượng_thọ_quyển_hạ_&_thí_thực_-_khóa_tu_phật_thất_-_chùa_tản_viên_ngày_10-11-2019.mp3
 • 13. Niem-Phat-Tro-Niem-A-Di-Da-Phat-Thay-Thich-Dao-Thinh-fullok.mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!