Home       MP3          Tìm kiếm
 • 001-bai-giang-ngay-2-tthn-quang-ninh-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 001-bai-giang-vu-lan-2015-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 002-Chết đi về đâu - 17-12-2014 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 002-chet-di-ve-dau-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 003-chia-se-chuyen-hanh-huong-theo-dau-chan-phat-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 004-chia-se-gia-tri-cuoc-song-khoa-tu-sinh-vien-chu-de-loi-con-muon-noi-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 005-chuc-tet-dai-duc-thich-dao-thinh-va-hoa-thuong-tinh-khong-2016-32kbps.mp3
 • 006-Công Đức Trợ Niệm Vãng Sinh - Khóa Tu Niệm Phật Chuyên Sâu 13-12-2014 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 006-cong-duc-tro-niem-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 007-Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sinh - Bản có Thuyết Minh.mp3
 • 007-cu-si-thuong-phuc-vang-sinh-Dai-Duc-Thich-Dao-Thinh.mp3
 • 008-dai-duc-thich-dao-thinh-ve-tham-dao-trang-my-duc.mp3
 • 009-dao-lam-con-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 009-Đạo làm con - Thuyết Giảng Đ.Đ Thích Đạo Thịnh KTMH 2016(đợt 1) - Chùa Khai Nguyên - 17-6-2016.mp3
 • 010-Khóa tu một ngày an lạc - chùa Vạn Niên 23-11-2012, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 010-giangtaichuavannien-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 011-giang-y-nghia-ngay-via-cua-bo-tat-dia-tang-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 012-Hành Trang Vào Đời - Khoá Tu Sinh Viên 23-12-2016, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 012-hanh-trang-vao-doi-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 013-khai-phap-an-cu-2016-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 014-Khiêm Cung - 17-11-2014 - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 014-khiem-cung-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 015-loi-chuc-tet-xuan-at-mui-2015-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 016-ngoi-thien-nhu-the-nao-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 017-niem_phat_chuyen_sau_can_20-09-2014-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 018-Niềm tin trong Phật Pháp - Phật Đản tháng 4 - 28-05-2015 - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 018-niem-tin-trong-phat-phap-phat-dan-thang-4-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 019-phap-thoai-biet-kho-sinh-tu-phat-bo-de-tam-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-ngay-05.mp3
 • 020-phap-thoai-ngay-1-khoa-tu-sinh-vien-chu-de-loi-con-muon-noi-chu-giang-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 021-phap-thoai-ngay-1-phap-hoi-cau-sieu-vong-linh-thai-nhi-thang-04-mau-tuat-chua-khai-nguyen.mp3
 • 022-phap-thoai-thuong-son-cau-phat-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-ngay-03.mp3
 • 023-quy-y-tam-bao-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 024-tam-hieu-la-tam-phat-dai-phap-hoi-vu-lan-2017-ngay-2-2-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 025-tam-phat-va-y-nghia-dai-phap-hoi-vu-lan-2017-ngay-1-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 026-Tín, Nguyện, Trì Danh Cầu Sinh Tịnh Độ 19-07-2014 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 026-tin-nguyen-tri-danh-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 027-Tín tâm dao động không thể Vãng Sinh - 15-11-2014 - Thuyết giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • 027-tin-tam-giao-dong-2014-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 028-tu-la-chuyen-nghiep-2-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 029-tu-la-chuyen-nghiep-chua-song-phuc_28-09-2014-dai-duc-thich-dao-thinh.mp3
 • 030-y-nghia-dai-phap-hoi-tung-kinh-dia-tang-vu-lan-bao-hieu-2017.mp3
 • Bài Giảng Trong Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm- Vu Lan - 2015.mp3
 • Giải Đáp Đi Lễ Đầu Năm Chùa Tản Viên tháng 1 - 03-03-2014 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Giảng Giải 10 bức tranh chăn trâu Thiền Tông - Thuyết giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Giảng Giải Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Phần 19.mp3
 • Giảng pháp tại Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Song Phuc Linh - phần 1.mp3
 • Giảng pháp tại Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Song Phuc Linh - phần 2.mp3
 • Giảng pháp tại Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Song Phuc Linh - phần 3.mp3
 • Giảng pháp tại Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Song Phuc Linh - phần 4.mp3
 • Học Tập Và Tu Dưỡng - Khóa Tu Sinh Viên Tháng 4 - 2014 - Chùa Khai Nguyên.mp3
 • Khai Thị Chúc Tết Xuân Tân Sửu.mp3
 • Khai mạc Đại Lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - tại Chùa Khai Nguyên - Sơn Tây - Hà Nội - 04-2013.mp3
 • Khai pháp Đại Lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm – Ngày 21-12-2018 tại Chùa Khai Nguyên.mp3
 • Khai thị - pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 15 08 2012 (ngày 1).mp3
 • Khai thị - pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 15 08 2012 (ngày 2).mp3
 • Khai thị Pháp môn Tịnh độ - Điên Biên 2012.mp3
 • Khai thị ngày thứ hai - Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 2012.mp3
 • Khai thị trong Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Chùa Song Phúc Linh.mp3
 • Khoá tu sinh viên - Xuân An Vui 2015 , Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Khóa Tu Khoảnh Khắc Khóa Tu SV chùa Khai Nguyên năm 2018 04-01-2019DL, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Khóa tu học hè 2012 Đại đức Thích Đạo Thịnh giảng pháp.mp3
 • Khóa tu mùa hè 2016 (đợt 1) - Chùa Khai Nguyên - HD 1080p.mp3
 • Khóa tu mùa hè 2016 đợt 2 - Chùa Khai Nguyên.mp3
 • Khóa tu mùa hè tại chùa Tản Viên năm 2012.mp3
 • Lễ Ra mắt CLB Hương Từ Bi - DVD 2.mp3
 • Lễ Ra mắt Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Viêt Nam Đầu Tiên tại Chùa Khai Nguyên - Chùa Tản Viên.mp3
 • Lợi ích nhân quả Kinh Địa Tạng.mp3
 • Nhân Loại Làm Sao Ứng Phó Với Thiên Tai Hòa Thượng Tịnh Không (Rất Hay).mp3
 • Pháp Thoại Khai Pháp Pháp Hội Vu Lan PL2563 – DL 16-08-2019, Đạo Tràng TTHHVN Chùa Khai Nguyên, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp Thoại Ngày 1 Khóa Tu Sinh Viên Chủ Đề Lời Con Muốn Nói Chủ Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh 24-11-2018.mp3
 • Pháp Thoại Ngày 1 Pháp Hội Quán Thế Âm TTHN Chủ giảng Đ.Ð Thích Đạo Thịnh - 26-10-2018.mp3
 • Pháp Thoại Ngày 1, Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu 28-08-Năm 2018, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp thoại Khóa Tu Sinh Viên ngày 24 03 2018 Chùa Khai Nguyên.mp3
 • Pháp thoại khai pháp đầu năm Tân Sửu chùa Tản Viên -13-03-2021, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp thoại ngày 1 - Ngày 30-10-2020–Pháp Hội Quán Âm TTHN Tháng 09, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp thoại ngày 1 - Pháp hội Trung Phong TTHN - Vu Lan Báo Hiếu 25-09-2020, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp thoại ngày 2 - Pháp Hội Quán Âm TTHN Tháng 09 31-10-2020, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp thoại ngày 3 - Pháp Hội Quán Âm TTHN Tháng 09 01-11-2020, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Pháp thoại ngày 3 khoá tu mùa hè Chùa Khai Nguyên đợt 1 năm 2016, Đại đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Phương Pháp Lễ Phật Y Học - Hướng Dẫn Phương Pháp ĐĐ Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Phương pháp hộ niệm vãng sinh.mp3
 • Quy Hướng Về Tịnh Độ 1 - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Ra Mắt Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - HD - Chùa Tản Viên.mp3
 • Tu Là Chuyển Nghiệp - Đại Đức Thích Đạo Thịnh - tại chùa Văn Lai tháng 4-2017 Âm Lịch.mp3
 • Tu Là Chuyển Nghiệp 2 ngày 15-11-2014 - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tu Là Chuyển Nghiệp phần 2 ngày 13-05-2017 - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh Giảng Tại Chùa Văn Lai.mp3
 • Tu là chuyển nghiệp Chùa Phúc Nghiêm tháng 11 2013, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tứ Trọng Ân - Thuyết Giảng - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Xuân Hiếu Hạnh - Khoá Tu Sinh Viên Chùa Khai Nguyên - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • index.php
 • Ánh Sáng Nơi Cửa Phật ChuaTanVien com.mp3
 • Ý Nghĩa Cúng Dàng Xá Lợi Đức Phật - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Ý Nghĩa Danh Từ chữ Tu - 15-11-2014 - Thuyết Giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Ý Nghĩa Vu Lan - Pháp Hội Trung Phong TTHN 14-08-2014 Chùa Song Phúc , Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Ý nghĩa - Pháp hội Trung Phong TTHN Ngày thứ 2 12-11-2016 AL - 10-12-2016DL Chùa Khai Nguyên.mp3
 • Ý nghĩa Pháp Hội TPTTHN - Chùa Song Phúc Linh 09-10-2013, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Ý nghĩa Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Nậm Dầu - 10-10-2013, Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Đường Lên Núi Tản ChuaTanVien com.mp3
 • Đại Lễ Khánh Thành Chùa Khai Nguyên và cúng dàng Xá Lợi Đức Phật.mp3
 • Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Và Lễ Thế Phát Xuất Gia 2014 - Chùa Khai Nguyên.mp3

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!