Home       MP3          Tìm kiếm
 • 01 02 Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất Phần 1A của sách An Sĩ Toàn Thư [Âm Chất Văn Quảng Nghĩa]_R.mp3
 • 01 46 Lời giới thiệu, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 02 02 Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất Phần 1B của sách An Sĩ Toàn Thư [Âm Chất Văn Quảng Nghĩa]_R.mp3
 • 02 46 Lời tựa nhân việc khắc bản in lại sách, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 03 46 Lời tựa viết năm Mậu Thân (1908), Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 04 46 Lời tựa của Trương Thủ Ân, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 05 46 Lời tựa đầu tiên của sách Giảng rộng bài văn Âm chất, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 06 46 Bài văn Âm chất của Văn Xương Đế Quân, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 07 46 Phần bổ khuyết, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 08 46 Thư mục kinh sách tham khảo trong Tam giáo, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 09 46 Giảng rộng Ta trải qua mười bảy đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 10 46 Giảng rộng Chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 11 46 Cứu người lúc nguy nan, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 12 46 Giúp người khi khẩn thiết, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 13 46 Thương xót người cô độc, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 14 46 Khoan thứ kẻ lỗi lầm, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 15 46 Rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận lòng trời, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 16 46 Giảng rộng Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 17 46 Giảng rộng Ắt được trời ban phước lành, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 18 46 Giảng rộng Do đó mà ta có lời dạy người, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 19 46 Giảng rộng Vu Công xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 20 46 Giảng rộng Họ Đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 21 46 Giảng rộng Tống Giao cứu đàn kiến, trúng tuyển trạng nguyên, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 22 46 Giảng rộng Thúc Ngao chôn xác rắn, sau làm tể tướng, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 23 46 Giảng rộng Muốn tạo ruộng phước rộng sâu, phải dựa vào một tấm lòng này, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 24 46 Giảng rộng Thường không ngừng những việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 25 46 Lợi người lợi vật, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 26 46 Làm thiện tích phước, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 27 46 Chính trực thay trời hành đạo, dạy người, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 28 46 Mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 29 46 Đối xử với người phải giữ lòng trung, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 30 46 Với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 31 46 Với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 32 46 Với bạn bè phải giữ lòng tin cậy, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 33 46 Giảng rộng Hoặc phụng chân triều đẩu, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 34 46 Giảng rộng Hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 35 46 Báo đáp bốn ơn sâu nặng, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 36 46 Thực hành rộng khắp theo Tam giáo, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 37 46 Giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn; cứu người nguy nan như chim bị lưới siết, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 38 46 Xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người góa bụa, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 39 46 Kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 40 46 Chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 41 46 Giúp quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 42 46 Nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 43 46 Mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 44 46 Cân đo phải công bằng, không được bán ra non, thu vào già, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 45 46 Với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt, soi mói, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • 46 46 Phụ đính Nghiêm cấm sách khiêu dâm, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, [An Sĩ Toàn Thư], Pháp Âm HD.mp3
 • A01-Loi-tua-Khac-lai-ban-in.mp3
 • A02-Gioi-thieu-bai-van-Am-Chat.mp3
 • A03-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong.mp3
 • A04-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong2.mp3
 • A05-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong3.mp3
 • A06-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong4.mp3
 • A07-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong5.mp3
 • A08-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong6.mp3
 • A09-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong7.mp3
 • A10-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong8.mp3
 • A11-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong9.mp3
 • A12-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong10.mp3
 • A13-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong11.mp3
 • A14-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong12.mp3
 • A15-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong13.mp3
 • A16-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong14.mp3
 • A17-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong15.mp3
 • A18-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong16.mp3
 • A19-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong17.mp3
 • A20-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong18.mp3
 • A21-Giang-rong-bai-van-Am-Chat_Q-thuong-Het.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Bất Tịnh Quán Tụng] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Khởi Tín Tạp Thuyết] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Khởi Tín Tạp Thuyết] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Nghi vấn chỉ nam] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Nghi vấn chỉ nam] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Ngăn cơn sóng dữ của biển dục] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Pháp Giới Lục] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Pháp Giới Lục] - tập 03, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Pháp Giới Lục] - tập 04, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Pháp Giới Lục] - tập 05, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyết Nghi Luận] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyết Nghi Luận] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyết Nghi Luận] - tập 03, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyết Nghi Luận] - tập 04, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 03, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 04, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 05, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 06, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 07, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 08, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 09, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 09A, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 10, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 11, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 12, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 13, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 14, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 15, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 16, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 17, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Hạ 0118] - tập 18, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 01-21] - tập 03, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 01-21] - tập 04, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 01-21] - tập 20, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 01-21] - tập 21, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 05, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 06, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 07, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 08, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 09, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 10, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 11, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 12, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 13, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 14, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 15, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 16, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 17, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 18, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 0121] - tập 19, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Quyển Thượng 121] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Thiên Thọ Trì] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Thiên Thọ Trì] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Thiên Thọ Trì] - tập 03, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Tây Quy Trực Chỉ] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Tây Quy Trực Chỉ] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vãng Sanh Sự Lược] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vãng Sanh Sự Lược] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Văn Khuyên Phát Tâm Bồ-đề], Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 01, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 02, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 03, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 04, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 05, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 06, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 07, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 08, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 09, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 10, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 11, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 11A, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 12, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 13, Pháp Âm HD.mp3
 • An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư Tập] - tập 14, Pháp Âm HD.mp3
 • B01_BV-Am-Chat_Q-Ha_In-an-kinh-sach.mp3
 • B02_BV-Am-Chat_Q-Ha_Goi-dau-len-kinh-khong-thi-do.mp3
 • B03_BV-Am-Chat_Q-Ha_Thuoc-thang-cuu-nguoi-benh-kho.mp3
 • B04_BV-Am-Chat_Q-Ha_Hoac-bo-tien-mua-vat-song-phong-sinh.mp3
 • B05_BV-Am-Chat_Q-Ha_Hoac-an-chay-tu-bo-sat-sinh.mp3
 • B06_BV-Am-Chat_Q-Ha_Cat-buoc-phai-quan-sat-khong-dam-dap-con-trung.mp3
 • B07_BV-Am-Chat_Q-Ha_Song-rong-giup-thuyen-be-dua-nguoi-qua-lai.mp3
 • B08_BV-Am-Chat_Q-Ha_Khong-giet-thit-trau-cay.mp3
 • B09_A_BV-Am-Chat_Q-Ha_Nhan-khach-lam-con.mp3
 • B09_B_BV-Am-Chat_Q-Ha_Khong-xui-giuc-nguoi-trong-viec tranh tung.mp3
 • B10_BV-Am-Chat_Q-Ha_Khong-vi-loi-nho-khien-cha-con-nguoi-xung-khac.mp3
 • B11_BV-Am-Chat_Q-Ha_Than-can-nguoi-hien-thien-xa-lanh-ke-xau-ac.mp3
 • B12_BV-Am-Chat_Q-Ha_Mieng-noi-dung-that-thi-long-khong-duoc-nghi-quay.mp3
 • B13_BV-Am-Chat_Q-Ha_Song-rong-nhieu-nguoi-qua-lai-thi-ra-cong-bac-cau.mp3
 • B14_BV-Am-Chat_Q-Ha_Giang-phap-thich-hop.mp3
 • B15_BV-Am-Chat_Q-Ha_Ban-ve-them-cach-vat-tri-tri-vao-dai-hoc.mp3
 • B16_BV-Am-Chat_Q-Ha_Het-thay-viec-ac-khong-lam-Viec-lanh-vang-theo.mp3
 • B17_BV-Am-Chat_Q-Ha_Huy-pha-tuong-Phat-phai-chiu-toi.mp3
 • B18_BV-Am-Chat_Q-Ha_Tram-dieu-lanh-den_Deu-nho-am-duc.mp3
 • C01_TAnh_dau-10.mp3
 • C02_TAnh_10-19.mp3
 • C03_Van-thien-tien-tu_T-Anh_19-26.mp3
 • C04_Van-thien-tien-tu_T-Anh_26-33.mp3
 • C05_K-Hanh_33-44.mp3
 • C06_K-Hanh_44-55.mp3
 • C07_K-Hanh_55-66.mp3
 • C08_Giai-Thich-Nghi-Hoac_KHanh_66-75.mp3
 • C09_Giai-Thich-Moi-Nghi _KHanh_75-83.mp3
 • C10_Giai-Thich-Moi-Nghi _KHanh_83-90.mp3
 • C11_Q4_Gioi-Sat-Phong-Sanh_DTien_90-99.mp3
 • C12_Q4_Gioi-Sat-Phong-Sanh_DTien_99-106.mp3
 • C13_Q4_Gioi-Sat-Phong-Sanh_DTien_107-115.mp3
 • C14_Q4_Ho-Sanh-Thien_DTien_115-het.mp3
 • Chuyển Họa Thành Phúc Phụ lục 1 của sách An Sĩ Toàn Thư_R.mp3
 • Cẩm Nang Phóng Sinh Phụ lục 2 của sách An Sĩ Toàn Thư_R.mp3
 • D01-Bat-tinh-quan-tung.mp3
 • D02-Tay-qui-truc-chi.mp3
 • D03-Tay-qui-truc-chi. tt.mp3
 • D04-Nghi-van-chi-nam.mp3
 • D05-Nghi-van-chi-nam-tt.mp3
 • D06-Khoi-tin-tap-thuyet.mp3
 • D07-Khoi-tin-tap-thuyet-tt.mp3
 • D08-Vang-sanh-su-luoc.mp3
 • D09-Vang-sanh-su-luoc-tt.mp3
 • D10-Van-khuyen-phat-tam-bo-de.mp3
 • E01_Loi-tua_Muc luc_TVu.mp3
 • E02_Phap-Gioi-Luc Q1_Khuyen-chung_nguoi-lam-quan_ tuong-si.mp3
 • E03_Khuyen-nguoi-cau-cong-danh_thay-day-hoc_nguoi-tre_nguoi-gay-bat-hoa_TVu.mp3
 • E04_Khuyen-nguoi-cau-con_nguoi-cau-song-lau_nguoi-gap-nan_thay-thuoc_nguoi-buon-ban_ATuan.mp3
 • E05_Khuyen-nhung-ke-an-choi_pham-toi_khuyen-cau-sam-hoi_phat-tam-xuat-the_MVu.mp3
 • E06_Thien-Tho-Tri-Q2A_MVu.mp3
 • E07_Thien-Tho-Tri-Q2B_MVu.mp3
 • E08_Thien-Tho-Tri-Q2C_MVu.mp3
 • E09_Thien-Tho-Tri-Q3-A_TVu.mp3
 • E10_Quyet-Nghi-Luan-B_KieuHanh.mp3
 • E11_Quyet-Nghi-Luan-C_TVu_KieuHanh.mp3
 • E12_Quyet-Nghi-Luan-D_TVu-KieuHanh_25-het.mp3
 • Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại Phần 2 của sách An Sĩ Toàn Thư [Vạn Thiện Tiên Tư]_R.mp3
 • Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục Phần 3 của sách An Sĩ Toàn Thư [Dục Hải Hồi Cuồng]_R.mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!