Home       MP3          Tìm kiếm
DANH MỤC THƯ MỤC PHÁP ÂM
1 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - 64kbps
2 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục -96kbps
3 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Thượng Hải
4 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 1 - 56kbps
5 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 1 - 112kbps
6 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 2 - 64kbps
7 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 2 - 96kbps
8 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 2 - 128kbps
9 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 2 - 192kbps
10 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 3 - 64kbps
11 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 3 - 128kbps
12 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 3 - 192kbps
13 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập - 4 - 64kbps
14 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập - 4 - 128kbps
15 . Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tập 4 - 192kbps
16 . Nghe Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - 32kbps
17 . Nghe Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - 64kbps
18 . Nghe Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên - 64kbps
19 . Nghe Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên - 128kbps
20 . Nghe
21 . Nghe
22 .
23 .
24 .
25 .
 • 112-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 113-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 114-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 115-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 116-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 117-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 118-Lá Thư Tịnh Độ.mp3
 • 119-Làm Thế Nào Hàng Phục Phiền Nảo, Tập Khí 01.mp3
 • 120-Làm Thế Nào Hàng Phục Phiền Nảo, Tập Khí 02.mp3
 • 121-Làm Thế Nào Hàng Phục Phiền Nảo, Tập Khí 03.mp3
 • 26-phap-thap-niem-ki-so-an-quang-dai-su.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-01.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-02.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-03.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-04.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-05.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-06.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-07.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-08.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-09.mp3
 • An_Quang_Van_Ds_Sao-10.mp3
 • chi-day-phuong-phap-tu-tri-an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-p9-27.mp3
 • chi-day-phuong-phap-tu-tri-dhoi-tri-tap-khi-an-quang-dai-su.mp3
 • dao-hieu-trich-tu-an-quang-dai-su-gia-ngon-luc.mp3
 • day-ve-luan-thuong-dai-giao-luan-ve-giao-duc-gia-dinh-an-quang-dai-su.mp3
 • day-ve-nhan-qua-trich-an-quang-dai-su-gia-ngon-luc.mp3
 • giang-nhung-diem-trong-yeu-ve-viec-gioi-sat-an-quang-dai-su.mp3
 • giang-ve-gioi-sat-an-quang-dai-su-phapamhd.com.mp3
 • index.php
 • khuyen-nen-giu-long-thanh-kinh-an-quang-dai-su.mp3
 • khuyen-nen-tai-gia-hoang-phap-song-trong-coi-tran-hoc-dao.mp3
 • loi-tua-duyen-khoi-tai-ban-an-quang-dai-su.mp3
 • luan-ve-ngo-chung-tong-giao-tri-chu-an-quang-dai-su.mp3
 • luan-ve-xuat-gia-luan-ve-bang-phat-an-quang-dai-su.mp3
 • mot-la-thu-goi-khap-an-quang-dai-su.mp3
 • nguoi-niem-phat-co-bi-tai-nan-hay-khongan-quang-dai-su.mp3
 • nu-nhan-luc-sanh-no-nen-niem-quan-the-am-bo-tat-an-quang-dai-su.mp3
 • tam-quy-ngu-gioi-an-quang-dai-su.mp3
 • tinh-tong-hoc-hoi-a-di-da-phat.mp3
 • tong-chi-niem-phat-an-quang-dai-su.mp3
 • tranh-giet-phong-sanh-an-chay-niem-phat-an-quang-dai-su.mp3
 • xin-dung-giet-hai-chung-sanh-an-quang-dai-su.mp3
 • ẤN QUANG ĐẠI SƯ DẠY CHÚNG TA PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT TỪ 1 10.mp3
 • ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ -1 HAY Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 438.mp3
 • ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ 2 HAY Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 438.mp3
 • ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHÔNG NHẬN ĐỆ TỬ XUẤT GIA Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 436.mp3
 • Ấn Quang dạy người niệm Phật, một câu A Di Đà Phật Ba thứ rõ ràng, đó là phương pháp của ngài Tịnh.mp3
 • Ấn Quang Đại Sư Hóa Thân Đại Thế Chí Bồ Tát.mp3
 • Ấn Quang Đại sư trước đây dạy cho chúng ta, niệm Phật ,Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 210.mp3
 • Ấn Quang Đại sư, dùng phương pháp ba ba bốn, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 210 Copy.mp3
 • Ấn Quang đại sư cả đời chẳng xây đạo tràng, cả đời chẳng nhận đệ tử xuất gia, chẳng truyền giới, tôi.mp3
 • Ấn Quang đại sư dạy chúng ta phương pháp niệm là ba điều rõ ràng Niệm một cách rõ ràng, nghe rõ ràn.mp3
 • Ấn Quang đại sư dạy chúng ta phương pháp niệm là ba điều rõ ràng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,.mp3
 • Ấn Quang đại sư giảng dạy rằng, một phần thành kính đạt được một phần lợi ích Tịnh Độ Đại Kinh Giải.mp3
 • Ấn Quang đại sư giảng rất hay “Niệm Phật có thể tiêu túc nghiệp” Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, t.mp3
 • Ấn Quang đại sư ở trong “Văn Sớ”, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nên để lại cho chúng ta ấn tượng rất.mp3
 • Ấn-Quang-Pháp-Sư-Văn-Sao-Tam-Biên-32kbps
 • Ấn-Quang-Pháp-Sư-Văn-Sao-Tam-Biên-64kbps
 • Ấn-Quang-Pháp-Sư-Văn-Sao-Tục-Biên-128kbps
 • Ấn-Quang-Pháp-Sư-Văn-Sao-Tục-Biên-64kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Gia-Ngôn-Lục-64kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Gia-Ngôn-Lục-96kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Khai-Thị-Tại-Thượng-Hải
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-1-112kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-1-56kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-2-128kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-2-192kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-2-64kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-2-96kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-3-128kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-3-192kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-3-64kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-4-128kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-4-192kbps
 • Ấn-Quang-Đại-Sư-Văn-Sao-tập-4-64kbps

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!