Home       MP3          Tìm kiếm
 • 01 KINH PHAT THUYET A DI DA_DD THICH TRI THOAT TUNG.mp3
 • 02 KinhADiDa_Nghia.mp3
 • 02amidatan_64bit.mp3
 • 02tungkinhamida_64bit.mp3
 • 03 Kinh Vô Lượng Thọ - TT. Thích Trí Thoát.mp3
 • 03Hoi huong va tu quy y.mp3
 • 03Lien tri va hoi huong.mp3
 • 04 Kinh Vô Lượng Thọ - TT. Thích Trí Thoát.mp3
 • 05 Kinh Vô Lượng Thọ - TT. Thích Trí Thoát.mp3
 • 06 Kinh Vô Lượng Thọ - (Nghĩa) - TT. Thích Trí Thoát.mp3
 • 07 Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà - ĐĐ. Thích Trí Thoát.mp3
 • 07.Phat_Bao_Tan_TinhTongHocHoi.vn.mp3
 • 08 KinhDiaTang 1 - thich tri thoat.mp3
 • 09 KinhDiaTang 2 - thich tri thoat.mp3
 • 10 KinhDiaTang 3 - thich tri thoat.mp3
 • 10.TungKinhAMiDaTheoTTHH-MiDaTan.mp3
 • 11 Kinh Dược Sư - ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng.mp3
 • 12 Kinh Pho Mon - Thich Tri Thoat.mp3
 • 12KinhChanhPhapSanghata.mp3
 • 13 KinhPhoMonNghia_ThichTriThoat.mp3
 • 13.Mi_da_tan1_TinhTongHocHoi.vn.mp3
 • 14 Kinh Vu Lan - Thich Tri Thoat.mp3
 • 15 kinh bao hieu a - thich tri thoat.mp3
 • 16 kinh bao dap cong on cha me - Thich Tri Thoat.mp3
 • 17 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 1 - TT. Thích Chơn Thức.MP3
 • 18 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 2 - TT. Thích Chơn Thức.mp3
 • 19 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 3 - TT. Thích Chơn Thức.mp3
 • 1luhuongtan_64bit.mp3
 • 20 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 4 - TT. Thích Chơn Thức.mp3
 • 21 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 5 - TT. Thích Chơn Thức.mp3
 • 22 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 6 - TT. Thích Chơn Thức.mp3
 • 23 Kinh Từ Bi Thủy Sám - phần 7 - TT. Thích Chơn Thức.mp3
 • 24 Hồng danh sám hối - ĐĐ. Thích Trí Thoát.mp3
 • 25 Sám Hối Sáu Căn - ĐĐ. Thích Chiếu Lượng.mp3
 • 26 Tung Chu Dai Bi_DD Thich Tri Thoat.mp3
 • 27 Bát Nhã Tâm Kinh (21 biến)-Thích Trí Thoát tụng.mp3
 • 28 Niệm Phật 4 chữ - ĐĐ. Thích Trí Thoát.mp3
 • 29 Niệm Phật tiếp dẫn.mp3
 • 2Samhoi.mp3
 • 2amidatan_64bit.mp3
 • 3tungkinhamida_64bit.mp3
 • 5PhatThuyetKinh-Vo-Luong-Tho.mp3
 • 5PhatThuyetKinhADiDa.mp3
 • Kinh-Cong-Duc-Tam-Phat.mp3
 • Kinh-Cong-Duc-cua-Di-Nhieu-Ben-Phai-Thap-Phat.mp3
 • Kinh-Phap-Diet-Tan.mp3
 • Kinh-Phuoc-Bao-cua-Tao-Lap-Hinh-Tuong-Phat.mp3
 • Kinh-Tac-Hinh-Tuong-Phat.mp3
 • Kinh-Tuong-Lai-Bien-Doi.mp3
 • Kinh-Xung-Tan-Tinh-Do-Duoc-Chu-Phat-Nhiep-Tho.mp3
 • Kinhthienacnhanqua.mp3
 • PS_NgoThong_KinhADiDa_Tung_1.mp3
 • Phẩm Phổ - Hiền Hạnh Nguyện - 2015 - Tiếng Việt - Rõ nét rất đẹp - Full HD.mp3
 • ThayTriThoat_48LoiNguyen.mp3
 • ThayTriThoat_KinhADiDa.mp3
 • ThayTriThoat_Kinh_Vu_Lan.mp3
 • Thích Pháp Như - BÁT NHÃ TÂM KINH - Kinh Đọc.mp3
 • Thích Pháp Như - KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP - Kinh Đọc - Bài kinh nói về sự Đản Sanh của Đức Phật.mp3
 • Thích Pháp Như - KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - Phẩm 1 Đức Phật Dạy Bảy Pháp Bất Thối - Trường Bộ Kinh 16.mp3
 • Thích Pháp Như - KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - Phẩm 2 - Ambapali Cúng Dường Vườn Xoài - Trường Bộ Kinh 16.mp3
 • Tung Kinh Vo Luong Tho (Toan phan) - Thich Tri Thoat.mp3
 • cungthithuchangngay_64bit.mp3
 • index.php
 • kinh_duocsu_httq_hn.mp3
 • kinh_kimcuong_httq_hn.mp3
 • kinh_sanghata_hn_aug07_high.mp3
 • nagarjuna_giangvebodetam_jangchupsemdrel_all_2007.mp3
 • riburr_tkc-lp_all_ptbd[howtogeneratebodhicitta]_2006.mp3
 • Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương - 2015 Full HD.mp3

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!